General door standa series 50i

General door standa series 50i

Vật liệu

  • Nan cửa bằng hợp kim nhôm cao cấp AL – 6063 (ASTM/B221)
  • Hệ sơn ngoài trời cao cấp gốc Polyester – H3 và metalic

Đặc tính kỹ thuật

  • Độ dày danh định 1,1mm – 1,2mm
  • Phụ kiện kèm theo
  • Trục phi 114mm, buli kiểu G, ray hướng dẫn, bịt đầu nan bằng nhựa PA, zoăng lá đáy.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.